Ochrana osobních údajů GDPR

Koberce a PVC Jiří Baťko u Kauflandu Česká Lípa

I.
Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je
KOBERCE A PVC Jiří Baťko
Mimoňská 3346 (areál bývalé kotelny)
470 01 Česká Lípa, Česko(dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:
Jiří Baťko
IČ: 10404333
DIČ: CZ6803260497

Tel.: +420 481 010 355
Mobil: +420 605 906 040
E-mail: jiri.batko@seznam.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí 15 let správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy ( Česká Pošta s.p., GLS, Zásilkovna) zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu zajišťující marketingové služby (Heuréka, Seznam a pod.)

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI.
Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze on sám, nebo jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 27.11.2020 .

Kontakty Koberce a PVC u Kauflandu Česká Lípa

 • ADRESA
  KOBERCE A PVC Jiří Baťko
  Mimoňská 3346 (areál bývalé kotelny)
  470 01 Česká Lípa, Česko
 • TELEFONY/MOBILY/FAX
  Tel./fax: +420 481 010 355
  Mobil: +420 605 906 040
 • IČ/DIČ
  IČ: 104 04 333
  DIČ: CZ 6803260497
 • E-MAIL                                
  E-mail: jiri.batko@seznam.cz 
 • WEB:
  Web: www.kobercepvc.cz
 • PROVOZNÍ DOBA
  Po - Pá • 08.30 - 17.00 hod.
  Sobota • 09.00 - 12.00 hod.
  Neděle • zavřeno

Napište nám

ADRESA

KOBERCE A PVC Jiří Baťko 
Mimoňská 3346 (areál bývalé kotelny)
470 01 Česká Lípa, Česko

Kontakty

Tel./fax: +420 481 010 355
Mobil: +420 605 906 040
E-mail: jiri.batko@seznam.cz
Web: www.kobercepvc.cz

IČO: 104 04 333
DIČ: CZ 6803260497
Adresa

Jiří Baťko
Koberce a PVC u Kauflandu
Mimoňská ul. 3346 (areál bývalé kotelny)
470 01 Česká Lípa
Česká republika

Provozní doba
 • Po - Pá • 08.30 - 17.00 hod.
 • Sobota • 09.00 - 12.00 hod. 
 • Neděle • zavřeno
Kontakty